ฟิสิกส์นั้นสำคัญไฉน

มาถึง ณ เวลานี้ น้องๆทุกคนที่รอสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารคงรับรู้ข้อมูลกันแล้วว่า รรตท.จะเปลี่ยนกลับไปรับ นักเรียนโดยใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 แล้วยังไงล่ะทีนี้มันจะมีอะไรต่างกันล่ะ จากที่เคยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่แน่ๆเลยที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือเนื้อหาที่น้องๆจะต้องอ่านและเตรียมตัวเพื่อทำการสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาฟิสิกส์ ที่จะมีเนื้อเรื่องใหม่ๆเพิ่มเข้ามาของ ม.4 และความยากของข้อสอบ การคิดวิเคราะห์ที่จะต้องมีมากขึ้น ทำไมนะเหรอ ก็เพราะว่าวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่หลายหัวข้อมีความสัมพันธ์กัน ทำให้ผู้ออกข้อสอบสามารถนำหลายๆเรื่องมาผสมกันเป็นโจทย์ปัญหาข้อเดียวได้ น้องๆจึงต้องมีความรู้และความเข้าใจในแต่ละเรื่องเป็นอย่างดี และรู้ด้วยว่าแต่ล่ะเรื่องมันสัมพันธ์กันอย่างไร

ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร มีการสอบอยู่หลายวิชา แต่ทำไมน้องๆ จึงต้องสนใจวิชาฟิสิกส์เป็นพิเศษ เพราะว่าเหตุผลง่ายๆ น้องๆต้องการทำคะแนนสอบให้ชนะคนอื่นๆ และจะชนะได้น้องๆ ต้องทำข้อสอบให้ได้ ในข้อที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ ซึ่งส่วนใหญ่มันคือข้อสอบวิชาฟิสิกส์นั่นเอง

อยากพิเศษต้องแตกต่าง อยากฉลาดต้องขยัน ได้แต่อยากไม่ฝ่าฟัน ก็จงฝันกลางวันไป

เปลี่ยนยาขมเป็นขนมหวาน

น้องๆนักเรียนที่กำลังเรียนวิชาฟิสิกส์อยู่หลายๆคน คงจะมีความรู้สึกเดียวกัน ว่านี่มันคือวิชาอะไรกันทำไมมันช่างยากเย็นแสนเข็ญ ไม่เห็นมีอะไรเข้าใจสักอย่าง นี่ครูกำลังพูดเรื่องอะไรเนี่ย แต่ยังไงเสียเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ แต่ว่าจะทำยังไงล่ะ เราถึงจะเปลี่ยนวิชาที่ยากเหมือนยาขม ให้ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก ทำได้ไม่ยากเลย แค่ปรับทัศนคติ เริ่มทำความเข้าใจเนื้อหาว่าแต่ล่ะเรื่องนั้น พยายยามที่จะอธิบายเราในเรื่องอะไร ถ้าน้องๆทำเองไม่ได้ ก็คอยติดตามได้จากเว็ปไซต์นี้ เราจะทำเนื้อหาที่ยาก ให้ง่ายจนทุกคนก็สามารถทำได้