อนาคตที่มืดมน เพราะคำคนหรือตนทำ

เมื่อปีที่ผ่านมาหลังจากมีการประกาศผลสอบเข้าเป็นนักเรียนเตียมทหาร ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีทั้งผู้ที่สมหวังและผิดหวัง บางส่วนของผู้ที่ผิดหวังรู้สึกแย่ไม่ว่าคนรอบข้างจะพูดอย่างไร กลับมองว่าเป็นการดูถูกและซ้ำเติม แต่ถ้าลองย้อนมองกลับไปดูและพิจารณาให้ดีแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเกิดจากผลของการกระทำของเราเองในช่วงที่ผ่านมานั่นเอง เพราะฉะนั้น ถ้าน้องๆอยากประสบความสำเร็จจงพัฒนาการกระทำของตนเอง เพื่อให้เป็นผู้ชนะในสนามแข่งขันนี้