เตรียมทหารงดสอบ แล้วน้องๆเตรียมอะไร

เป็นที่แน่นอนแล้วว่าปีนี้ ไม่มีการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร โดยจะเปิดรับสมัครสอบกันปีหน้า พร้อมกับปรับวุฒิการศึกษาจาก ม.๓ เป็น ม.๔

หนึ่งปีที่ผ่านมาน้องๆได้ลองสำรวจตัวเองบ้างหรือยัง ว่าถ้าปีนี้ไม่่ได้งดสอบ ถึงเวลานี้เรามีความพร้อมมากน้อยเพียงไร ตอนนี้น้องๆทุกคนคงมีคคำตอบในใจแล้วว่า ตัวเองมีความพร้อมขนาดไหน แล้วเราควรจะปรับปรุงตัวอย่างไร ในเวลา ๑ ปีที่เหลือนี้

ด้านวิชาการ ในส่วนของเนื้อหาวิชาของ ม.๓ เข้าใจดีหมดครบทุกวิชาหรือยัง ในส่วนของ ม.๔ ที่เพิ่มเติมขึ้นมาล่ะ ได้ขนาดไหนแล้ว วิธีตรวจสอบง่ายๆนะครับ สำหรับความรู้ในระดับ ม.๓ ให้ลองหาข้อสอบเก่า ที่รับนักเรียนชั้น ม.๓  มาทดลองจับเวลาทำดู ถ้าน้องๆสามารถทำแล้วได้คะแนน เกิน ๔๐๐ คะแนน ตลอดทุกครั้งที่ทดลองทำ ถือว่าผ่านในระดับที่ยอมรับได้ ถ้ายังไม่ถึง ให้น้องๆแยกพิจารณาคะแนนรายวิชาเพื่อสำรวจว่าวิชาไหนที่ยังไม่พร้อม และมาฉุดคะแนนเราเอาไว้ ในส่วนของเนื้อหา ม.๔ ให้ทุกครั้งหลังจากเรียนเรื่องนั้นๆจบ หาข้อสอบมาทดลองทำ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ น้องๆควรจะทำถูกเกินกว่า ๗๕% ของข้อสอบที่เลือกมาทำ

ด้านพละศึกษา ต้องเตรียมการกันนาน เพราะร่างกายต้องใช้เวลาในการพัฒนา ให้ทดลองทดสอบทุกสถานีตามที่ใช้สอบจริง เพื่อเป็นการฝึกความคคุ้นเคย ส่วนสถานีไหนทำไม่ได้ ให้หาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตว่าจะต้องทำแบบไหนบ้างเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ ในส่วนนั้นๆเป็นการเจาะจงลงไป

ความสำเร็จเกิดจากการวางแผนที่ดี และปฏิบัติให้ได้ตามแผนที่วางไว้ ความสำเร็จก็จะไม่หนีไปไหน

ขอให้น้องๆ โชคดีในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

ใส่ความเห็น