วิเคราะห์ข้อสอบเข้าเตรียมทหาร

วันนี้ได้นำข้อมูลการวิเคราะห์ แต่ละหัวข้อว่าเคยมีการนำมาออกข้อสอบกันมากน้อยขนาดไหน

เพื่อใช้ในการเตรียมตัวอ่านหนังสือกันนะครับ เรื่องไหนออกเยอะ ออกน้อย ก็ตามไฟล์ที่แนบเลย

เป็นการวิเคราะห์ข้อสอบในอดีตที่ผ่านมาสมัยที่ยังใช้วุฒิ ม.๔ ในการสอบเข้าเตรียมทหาารนะครับ

แต่ก็ไม่แน่ว่าในปีหน้าแนวทางการออกข้อสอบจะเหมือนเดิมไหม 555

 

 

วิเคราะห์ข้อสอบ

ใส่ความเห็น