ความหนาแน่นและแรงลอยตัว

สำหรับเรื่องความหนาแน่นและแรงลอยตัวนั้น ไม่ยากถ้าน้องๆจับหลักของมันได้ ในส่วนของความหนาแน่นนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นส่วนประกอบย่อยๆ ในโจทย์หนึ่งข้อ เพราะเป็นเพียงหัวข้อเล็กๆ ในข้อสอบที่ผ่านมาจึงไม่ค่อยมีข้อสอบที่มีเฉพาะเรื่องความหนาแน่นเพียงอย่างเดียว

ในเรื่องแรงลอยตัวนั้น มีความสัมพันธ์กับความหนาแน่นอย่างมาก ดังนั้นก่อนที่น้องๆจะศึกษาเรื่องแรงลอยตัว จะต้องทำความเข้าในเรื่องความหนาแน่นเสียก่อน

สำหรับโจทย์เรรื่องแรงลอยตัวนั้น น้องๆหลายคนจะมองว่ายาก เพราะไม่เข้าใจโจทย์ วิเคราะร์ไม่ได้ทำให้หาจุดเริ่มต้นในการทำไม่ได้ ในวิดีโอสอนเรื่องความหนาแน่นและแรงลอยตัว พี่จะแยกรูปแบบของสถานการณ์ที่จะสามารถนำมาสร้างโจทย์ได้ เพื่อให้น้องๆ

 

กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร วิชาฟิสิกส์ เรื่องความหนาแน่นและแรงลอยตัว มาลองทำข้อสอบเก่าเรื่องความหนาแน่นกันนะครับ

Link Download เอกสารข้อสอบเก่าเรื่องแรงลอยตัว

http://www.mediafire.com/view/2exhrdwethf6zn8

ถ้าคิดเองไม่ออกพี่มีวิดิโอเฉลย ให้น้องๆฝึกทำตามนะครับ แต่ขั้นแรกต้องลองคิดเองก่อนนะครับ

ต่อไปเป็นเนื้อหาสอนในส่วนของแรงลอยตัวนะครับ พร้อมโจทย์ตัวอย่างครับผม มี 2 part นะครับ